Πολιτική Απορρήτου / Όροι & Προϋποθέσεις

1. Μας εξουσιοδοτείτε να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε ή διαφορετικά να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του ονόματος και της διεύθυνσης σας, τα οποία προσδιορίζουν εσάς προσωπικά, καθώς και όλα τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στην κράτησή σας (τα «προσωπικά δεδομένα») ώστε εμείς, οι συνεργάτες μας, οι συνέταιροι μας και οι εκδοχείς μας (συμπεριλαμβανομένου και του αγοραστή ολόκληρης ή μέρους της επιχείρησης μας), τα συνδεδεμένα μας πρόσωπα, οι υπεργολάβοι μας ή οποιοιδήποτε άλλοι τρίτοι να είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

2. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τις διατάξεις του περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου όσον αφορά τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Εμείς ή οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου Ξενοδοχείων Λούης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα ώστε να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι δυνατόν να σας ενδιαφέρουν σε περίπτωση που εγγραφείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή αν αποδεχθείτε να λάβετε τέτοιες προσφορές κατά το χρόνο της κράτησης σας.

4. Εάν επιθυμείτε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ούτως ώστε να επικοινωνήσουν μαζί σας σχετικά με λεπτομέρειες όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους καθώς και όσον αφορά οποιεσδήποτε ειδικές προσφορές, παρακαλούμε ενημερώστε μας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εταιρείες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δεν κατέχουν νόμους για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

5. Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, παρέχετε σε εμάς ευαίσθητα δεδομένα, δεν θα αποκαλύψουμε τα εν λόγω ευαίσθητα δεδομένα σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση.

6. Δυνατόν να μεταβιβάσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες στους επαγγελματίες μας συμβούλους για τον σκοπό διαχείρισης της ιστοσελίδας και για συναφείς εργασίες ή εάν απαιτείται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το νόμο.

7. Δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε ‘cookies’ για να παρακολουθούμε τη χρήση της ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια της πρόσβασης σας σε αυτήν. Ωστόσο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα εν λόγω ‘cookies’ σε οποιαδήποτε στιγμή όταν παύσετε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

8. Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχετε σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή αναφορικά με τους αριθμούς της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας, την ημερομηνία λήξης και τη διεύθυνση χρέωσης ή παράδοσης, θα χρησιμοποιηθεί από εμάς για την επεξεργασία των συναλλαγών. Τα στοιχεία αυτά θα αποθηκευτούν σε έναν ασφαλή εξυπηρετητή (server) και θα είναι κρυπτογραφημένα και δυνατόν να τα χρησιμοποιήσουμε για το σκοπό διευκόλυνσης και προσαρμογής μελλοντικών συναλλαγών που διενεργούμε με εσάς. Παρά το γεγονός ότι λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εντούτοις δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτονται μέσω του διαδικτύου. Αποδέχεστε τις εγγενείς συνέπειες για την ασφάλεια των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται μέσω του διαδικτύου και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας, εκτός εάν ενεργήσουμε με αμέλεια και μόνο στο βαθμό που καθορίζεται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά προτού προβείτε σε μια κράτηση μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου Louis Creta Princess. Όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί τροποποιούνται και αναρτώνται από καιρό σε καιρό.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα αποτελέσουν τη βάση της συμφωνίας μας με εσάς και με όλους τους ενήλικες και/ή ανηλίκους που αποτελούν μέρος της κράτησης σας. Συμφωνείτε ότι με την πραγματοποίηση αυτής της κράτησης θα δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αποτελούν μέρος της σύμβασης σας.

1. Χρήση της Ιστοσελίδας

1.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές ή διορθώσεις, να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε πτυχή της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

1.2. Δεν προβαίνουμε σε οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, παράσταση ή ανάληψη υποχρέωσης όσον αφορά την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε πληροφορία, υπηρεσία ή προϊόν που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας.

1.3. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή δυνατόν να προκύψει από ή σε σχέση με την προβολή, τη χρήση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της, είτε οφείλεται σε ανακρίβεια, λάθος, παράλειψη ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και είτε προέρχεται από τα Ξενοδοχεία Λούης ή από τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους μας ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.

2. Τιμές και Χρεώσεις

2.1. Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας οποιουδήποτε είδους. Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και η ακύρωση εφαρμόζονται σε κάθε αναγραφόμενη χρέωση δωματίου και θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις δωματίου που παρέχονται σε αυτήν προτού προβείτε σε οποιαδήποτε κράτηση μέσω διαδικτύου. Οι ειδικές προσφορές δυνατόν να περιέχουν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ακύρωσης που σχετίζονται ειδικά με την προσφορά. Σας συμβουλεύουμε να τους ελέγξετε προσεκτικά προτού ολοκληρώσετε την κράτηση σας μέσω διαδικτύου.

2.2. Κάθε χρέωση δωματίου υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που πρόκειται να διαμένουν σε κάθε δωμάτιο. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις προτού ολοκληρώσετε μια κράτηση μέσω διαδικτύου.

2.3. Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να διευθετούνται πλήρως κατά την αναχώρηση σας.

3. ΦΠΑ και άλλοι φόροι

3.1. Ο ΦΠΑ και οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του δωματίου. Τα γεύματα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μόνο όπου αναφέρεται ρητά. Τα Ξενοδοχεία Λούης διατηρούν το δικαίωμα να επανεξετάσουν περιοδικά τις τιμές των δωμάτιων. Θα ενημερωθείτε για την αύξηση της τιμής κατά το χρόνο της κράτησης. Για λεπτομέρειες όσον αφορά τις τιμές των δωματίων μας, παρακαλούμε ελέγξετε μέσω της υπηρεσίας κρατήσεων μέσω διαδικτύου ή καλέστε το κέντρο πωλήσεων μας στον αριθμό 00357-22-588213.

4. Κρατήσεις

4.1 Όλες οι κρατήσεις υπόκεινται στη διαθεσιμότητα κατά το χρόνο της κράτησης. Σε μερικές περιπτώσεις, η διαθεσιμότητα μπορεί να ελεγχθεί τηλεφωνικώς.

4.2 Προκειμένου να εξασφαλίσετε την κράτηση σας, απαιτείται πληρωμή. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα κατά τη στιγμή της κράτησης.

4.3 Κράτηση "STANDARD"

Για την εγγύηση της κράτησης απαιτείται 20% προκαταβολή με πιστωτική κάρτα. Η χρέωση της κάρτας θα γίνει μέσω της ασφαλούς σύνδεσης πληρωμών JCC Payments Systems Ltd (PCI-DSS) ενώ το υπόλοιπο 80% θα χρεωθεί κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο.

4.4 Κράτηση "Μη επιστρέψιμη Τιμή"

Το συνολικό κόστος της κράτησης θα χρεωθεί την στιγμή που θα γίνει η κράτηση. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας θα γίνει μέσω της ασφαλούς σύνδεσης πληρωμών JCC Payments Systems Ltd (PCI-DSS). Λόγω των ειδικών όρων πληρωμής, δεν επιστρέφονται χρήματα σε περίπτωση ακύρωσης.

4.5 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι κρατήσεις μπορούν να ακυρωθούν χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση info@louishotels.com ή τηλεφωνώντας στον αριθμό 00357-22-588213.

4.6 Στην απίθανη περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κατάλληλους εναλλακτικούς χώρους διαμονής χωρίς επιπλέον χρέωση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν ή σε περίπτωση που δεν απαιτείται η εύρεση εναλλακτικής διαμονής, θα ακυρώσουμε την κράτηση σας και θα επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε για το δωμάτιο χρησιμοποιώντας την πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή κατά το χρόνο της κράτησης.

5. Γενικά

5.1. Το ξενοδοχείο θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διεκπεραιώσει την κράτηση στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που παρέχονται. Εντούτοις, διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει εναλλακτικές υπηρεσίες σε τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο, χωρίς επιπλέον κόστος για τον πελάτη.

5.2. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την κράτηση του σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ούτε να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, παρά μόνο για σκοπούς διαμονής.

5.3. Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον επισκέπτη με οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του επισκέπτη ή που δημιουργήθηκαν από τον επισκέπτη τα οποία δεν συμμορφώνονται με τους χρόνους παροχής υπηρεσιών που συμφωνήθηκαν.

5.4. Παρά το γεγονός ότι το ξενοδοχείο έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε ενημερωτικά φυλλάδια, τιμολόγια, διαφημίσεις και στην ιστοσελίδα του είναι ακριβείς, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει ή να αποσύρει οποιαδήποτε υπηρεσία, διευκόλυνση ή παροχή που προσφέρεται χωρίς προειδοποίηση, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

5.5. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιέχεται στους όρους αυτούς, το ξενοδοχείο δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τον πελάτη η οποία προκύπτει, εν όλω ή εν μέρει, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Απεργίες

Άλλες βιομηχανικές δράσεις

Πυρκαγιά στο ξενοδοχείο ή κοντά στο ξενοδοχείο

Πλημμύρες στο ξενοδοχείο ή κοντά στο ξενοδοχείο

Εμφύλια διαμάχη, διαφωνία ή αναστάτωση

Τρομοκρατική πράξη ή απόπειρα τρομοκρατικής πράξης

Ανωτέρα βία

Λήψη νομικής δράσης εναντίον του ξενοδοχείου, η οποία δεν προκύπτει λόγω της δικής του αμέλειας, η οποία παρεμποδίζει την παροχή των υπηρεσιών.

6. Ακύρωση

6.1. Κράτηση "STANDARD"

Για διαμονή την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο

Για ακυρώσεις σε διάστημα έως 7 ημέρες πριν από την άφιξη δεν θα υπάρξει χρέωση ακυρωτικών

Για ακυρώσεις από 1 έως 6 ημέρες πριν την άφιξη, θα παρακρατηθεί το 20% της συνολικής κράτησης (η προκαταβολή).

Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο ξενοδοχείο θα υπάρξει χρέωση που αντιστοιχεί στο 100% της συνολικής αξίας της κράτηση και θα χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα που καταχωρήθηκε.

6.2. Κράτηση "Μη επιστρέψιμη Τιμή"

Σε περίπτωση ακύρωσης, τροποποίησης, ή μη εμφάνισης στο ξενοδοχείο, θα χρεωθεί ολάκληρο το ποσό της κράτησης.

6.3. Το ξενοδοχείο μπορεί να ακυρώσει την κράτηση εάν το ξενοδοχείο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού είναι κλειστό λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του. Στην περίπτωση αυτή, το ξενοδοχείο θα επιστρέψει τις πληρωμές που διενεργήθηκαν, εντούτοις δεν θα φέρει οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη έναντι του επισκέπτη.

7. Ειδικές Ανάγκες / Αιτήματα

7.1. Οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες ή αιτήματα θα πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς και εκ των προτέρων. Δεν μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε εγγύηση σε σχέση με οποιαδήποτε ειδικά αιτήματα.

8. Περιορισμός ευθύνης

8.1. Η ευθύνη του ξενοδοχείου για απώλεια ή ζημιά σε περιουσία περιορίζεται στο ποσό των €171.

8.2. Τα Ξενοδοχεία Λούης δεν προσπαθούν να αποκλείσουν ή να περιορίσουν την ευθύνη τους σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού ως αποτέλεσμα αμέλειας του ξενοδοχείου που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο. Το ξενοδοχείο δεν φέρει ευθύνη για τις πράξεις και/ή τις παραλείψεις των ανεξάρτητων προμηθευτών του.

8.3. Το ξενοδοχείο δεν αποδέχεται απολύτως οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με την κλοπή, βλάβη ή ασθένεια των επισκεπτών, των αντιπροσώπων ή των ατόμων που φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια ή βλάβη οποιασδήποτε μορφής σε περιουσία, εκτός εάν προκύπτει ως αποτέλεσμα της αμέλειας του ξενοδοχείου ή των υπαλλήλων του.

8.4. Οι επισκέπτες θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη δική τους ασφάλεια.

9. Χρόνος ‘Check In’

9.1. Το ‘check in’ είναι από τις 14:00 κατά την ημέρα της κράτησης και η αναχώρηση είναι πριν από τις 12:00 το μεσημέρι κατά την ημερομηνία της αναχώρησης.

10. Βρεφικά κρεβατάκια

10.1. Τα βρεφικά κρεβατάκια δυνατόν να είναι διαθέσιμα, εντούτοις η διαθεσιμότητα τους είναι περιορισμένη. Ελέγξετε με το ξενοδοχείο όταν ολοκληρώσετε την κράτηση. Υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια με διευκολύνσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, εντούτοις είναι περιορισμένα. Παρακαλούμε ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και καθορίστε την επιλογή δωματίου κατά τη στιγμή της κράτησης.

11. Κάπνισμα

11.1. Το κάπνισμα στα ξενοδοχεία περιορίζεται σε περιοχές καπνίσματος. Υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια καπνιστών. Παρακαλούμε προσδιορίσετε την επιλογή σας κατά την κράτηση. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσουμε το αίτημα αυτό χωρίς να μπορούμε να το εγγυηθούμε.

12. Κατοικίδια

12.1. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν τους πελάτες του ξενοδοχείου. Παρακαλούμε ελέγξτε κατά τη στιγμή της κράτησης εάν μπορούν να φιλοξενηθούν σκύλοι-οδηγοί για τυφλούς.

13. Ζημιές από τους Επισκέπτες

13.1. Σε περίπτωση κακόβουλης, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας ζημιάς στο δωμάτιο ή άλλης ζημιάς σε περιουσία, τα Ξενοδοχεία Λούης θα χρεώσουν το ποσό οποιασδήποτε ζημίας που υπέστη το ξενοδοχείο, συμπεριλαμβανομένης απώλειας λόγω διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χρεώνοντας την πιστωτική/χρεωστική κάρτα του εγγεγραμμένου πελάτη. Όταν ο πελάτης πλήρωσε με άλλο μέσο εκτός μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τα Ξενοδοχεία Λούης θα λάβουν μέτρα μέσω των δικαστηρίων.

14. Αλκοόλ

14.1. Οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να φέρουν κρασί, μπύρες ή οινοπνευματώδη ποτά στο ξενοδοχείο για το σκοπό κατανάλωσης τους στους χώρους του ξενοδοχείου.

15. Συμπεριφορά των επισκεπτών

15.1. Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να διώξει οποιοδήποτε άτομο άνευ επηρεασμού εάν θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

16. Υγεία και Ασφάλεια

16.1. Το ξενοδοχείο υπόκειται σε τοπικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την πυρασφάλεια. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διαβάσουν και να εξοικειωθούν με το κανόνες και τις πληροφορίες περί ασφάλειας και υγείας στο ξενοδοχείο και στα δωμάτια τους.

17. Πνευματικά δικαιώματα / Εμπορικά Σήματα

17.1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των Ξενοδοχείων Λούης ή των επιχειρηματικών τους συνεργατών. Μπορείτε να κατεβάσετε και/ή να χρησιμοποιήσετε το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα αυτή για προσωπική χρήση και για μη εμπορικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να δημοσιευθεί, να διανεμηθεί, να μεταφορτωθεί, να αλλαχθεί, να τροποποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί, να αναδημοσιευθεί ή διαφορετικά να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των Ξενοδοχείων Λούης.

17.2. Τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα αυτή είναι εγγεγραμμένα ή μη εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στα Ξενοδοχεία Λούης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα Ξενοδοχεία Λούης λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα αυτή είναι ακριβές και πλήρες.

18. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

18.1. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά το θέμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η πολιτική μας εκτίθεται στην πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για να είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, απαιτείται να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων προτού μας δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς. Εάν παραλείψετε να το πράξετε, αυτό αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών.

18.2. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που έχουμε για σας είναι ενημερωμένες και ακριβείς. Εάν παραλείψετε να το πράξετε, αυτό αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών.

19. Διαφοροποίηση

19.1. Καμία διαφοροποίηση των όρων αυτών δεν θα έχει ισχύ εκτός εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από το ξενοδοχείο.

20. Επικοινωνία

20.1. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε αποστείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο τμήμα κρατήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@louishotels.com ή τηλεφωνείστε στο 00357-225882813.

Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η κράτηση αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε στη Κύπρο.

Η συμφωνία αυτή υπόκειται στους νόμους της Κύπρου και στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να δημοσιευθεί, να διανεμηθεί, να μεταφορτωθεί, να αλλαχθεί, να τροποποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί, να αναδημοσιευθεί ή διαφορετικά να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των Ξενοδοχείων Λούης.

Ζητείται η συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση cookies στον ιστότοπό μας, έτσι ώστε να μπορούμε σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα | Μάθετε περισσότερα

OK ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ