Γενικές πληροφορίες

  • Louis Creta Princess Aquapark & Spa

  • Πλατανιάς
  • 730 14 Κρήτη - ΕΛΛΑΔΑ
  • Τηλ: +30 28210 62702-3
  • cretaprincess@louishotels.com ΜΗ.ΤΕ1042K014A0147300

Ζητείται η συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση cookies στον ιστότοπό μας, έτσι ώστε να μπορούμε σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα | Μάθετε περισσότερα

OK ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ